AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti, a Galileo, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozattervezetről

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Cristian‑Silviu Buşoi
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2022/0005(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0153/2022
Előterjesztett szövegek :
A9-0153/2022
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti, a Galileo, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozattervezetről

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06531/2022),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 189. cikke és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0147/2022),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A9-0153/2022),

1. egyetért a megállapodás megújításával;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a tagállamok, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti, a Galileo, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás meghosszabbítása

Hivatkozások

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

7.4.2022

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

2.2.2022

Az elfogadás dátuma

17.5.2022

 

 

 

Benyújtás dátuma

19.5.2022

 

 

Utolsó frissítés: 2022. május 31.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat