RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-estensjoni tal-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita ta' Galileo u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Cristian‑Silviu Buşoi
(Proċedura simplifikata – Artikolu 52(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Proċedura : 2022/0005(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0153/2022
Testi mressqa :
A9-0153/2022
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Estensjoni tal-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita ta' Galileo u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (06531/2022),

 wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 189 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9‑0147/2022),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-0153/2022),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati Uniti tal-Amerka.

 


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-estensjoni tal-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta’ sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita ta’ Galileo u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Istati Uniti tal-Amerka

Referenzi

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

7.4.2022

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

2.2.2022

Data tal-adozzjoni

17.5.2022

 

 

 

Data tat-tressiq

19.5.2022

 

 

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Mejju 2022
Avviż legali - Politika tal-privatezza