PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

19.5.2022 - (06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Cristian‑Silviu Buşoi
(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

Postopek : 2022/0005(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0153/2022
Predložena besedila :
A9-0153/2022
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

(06531/2022 – C9‑0147/2022 – 2022/0005(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06531/2022),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 189 in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9‑0147/2022),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9‑0153/2022),

1. odobri obnovitev sporazuma;

2. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in  Združenih držav Amerike.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Podaljšanje Sporazuma o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

Referenčni dokumenti

06531/2022 – C9-0147/2022 – 2022/0005(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

7.4.2022

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.5.2022

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Cristian-Silviu Buşoi

2.2.2022

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.2.2022

Datum sprejetja

17.5.2022

 

 

 

Datum predložitve

19.5.2022

 

 

Zadnja posodobitev: 1. junij 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov