RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, it-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta' evidenza elettronika

13.1.2023 - (06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE)) - ***

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

Proċedura : 2021/0383(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0002/2023
Testi mressqa :
A9-0002/2023
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, it-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta' evidenza elettronika

(06438/2022 – C9‑0146/2022 – 2021/0383(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (06438/2022),

 wara li kkunsidra l-abbozz tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta' evidenza elettronika (14898/2021),

 wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 16, l-Artikolu 82(1) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9‑0146/2022),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A9-0002/2023),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Kunsill tal-Ewropa.

 


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, it-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta’ evidenza elettronika

Referenzi

06438/2022 – C9-0146/2022 – 2021/0383(NLE)

Data tal-konsultazzjoni jew tat-talba għal approvazzjoni

6.4.2022

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

7.4.2022

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Juan Fernando López Aguilar

5.9.2019

 

 

 

Rapporteurs preċedenti

Birgit Sippel

Eżami fil-kumitat

31.1.2022

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.1.2023

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

38

22

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Sira Rego, Thijs Reuten, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Asim Ademov, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Petar Vitanov, Jörgen Warborn

Data tat-tressiq

13.1.2023

 


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

38

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo

ID

Gunnar Beck, Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

Renew

Malik Azmani, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

S&D

Evin Incir, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

 

22

-

NI

Milan Uhrík

Renew

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Yana Toom

S&D

Łukasz Kohut, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, René Repasi, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel

The Left

Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

 

1

0

NI

Laura Ferrara

 

It-tifsira tas-simboli:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2023
Avviż legali - Politika tal-privatezza