Izvješće - A9-0293/2023Izvješće
A9-0293/2023

IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Alejandra Blanca Fernándeza na mjesto člana Revizorskog suda

13.10.2023 - (C9‑0333/2023 – 2023/0806(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Gilles Boyer

Postupak : 2023/0806(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0293/2023
Podneseni tekstovi :
A9-0293/2023
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o predloženom imenovanju Alejandra Blanca Fernándeza na mjesto člana Revizorskog suda

(C9‑0333/2023 – 2023/0806(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9‑0333/2023),

 uzimajući u obzir članak 129. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9‑0293/2023),

A. budući da se Vijeće pismom od 8. rujna 2023. savjetovalo s Europskim parlamentom u vezi s imenovanjem Alejandra Blanca Fernándeza na funkciju člana Revizorskog suda;

B. budući da je Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta ocijenio kvalifikacije Alejandra Blanca Fernándeza, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, odbor zaprimio životopis Alejandra Blanca Fernándeza kao i njegove odgovore na pismeni upitnik koji mu je upućen;

C. budući da je u tom odboru 12. listopada 2023. održano saslušanje Alejandra Blanca Fernándeza tijekom kojeg je dao uvodnu izjavu, a zatim odgovarao na pitanja članova odbora;

1. daje pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Alejandra Blanca Fernándeza imenuje članom Revizorskog suda;

2. nalaže svojoj predsjednici da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

 


 

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS ALEJANDRA BLANCA FERNÁNDEZA

Obrazovanje

 

 

9. 2007. – 6. 2011.

Sveučilište Camilo José Cela: doktorat cum laude iz ekonomije, poslovanja i financija

10. 2006. – 10. 2007.

Više tijelo državnih financijskih nadzornika i revizora

3. 2004. – 12. 2004.

Tehničko tijelo za reviziju i računovodstvo

9. 1999. – 6. 2001.

Sveučilište u Vigu (kampus Ourense): diploma iz poslovnog upravljanja i menadžmenta

9. 1996. – 6. 1999.

Sveučilište u Vigu (kampus Ourense): diploma iz poslovnih studija

 

Iskustvo

 

 

 

12. 2020. –

Stalno predstavništvo Španjolske pri Europskoj uniji: savjetnik za koordinaciju u Stalnom predstavništvu Španjolske pri Europskoj uniji, odgovoran za pregovore o predmetima koji se odnose na višegodišnji financijski okvir, kohezijsku politiku i financijska sredstva iz programa NextGenerationEU; zadužen za radne skupine Vijeća za strukturne mjere i višegodišnji financijski okvir. zadužen za odnose s glavnim upravama REGIO, EMPL i BUDGET, kao i za odnose s Europskim parlamentom.

 

 

3. 2015. – 3. 2020.

Stalno predstavništvo Španjolske pri Europskoj uniji: financijski savjetnik u Stalnom predstavništvu Španjolske pri Europskoj uniji, zadužen za radne skupine Vijeća za strukturne mjere i višegodišnji financijski okvir (od 2015. do 2018. također zadužen za radnu skupinu za borbu protiv prijevara i za predmete javne nabave); predstavnik Službe za koordinaciju borbe protiv prijevara u Bruxellesu od 2015. do 2018.; zadužen za odnose s glavnim upravama REGIO, EMPL i BUDGET, kao i za odnose s Europskim parlamentom.

 

 

9. 2009. – 3. 2015.

Europska komisija (Glavna uprava za regionalnu politiku): upućeni nacionalni stručnjak u Odjelu za unutarnju reviziju i savjetovanje u sklopu Glavne uprave za regionalnu politiku, zadužen za predmete povezane s procjenama za programsko razdoblje 2007. – 2013., provedbom za programsko razdoblje 2014. – 2020. i revizijom elemenata povezanih s upravljanjem i vanjskom revizijom Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i pretpristupnog instrumenta

 

 

3. 2009. – 10. 2009.

Europska komisija (Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo)

upućeni nacionalni stručnjak na strukovnom osposobljavanju u geografskom odjelu za Španjolsku zadužen za praćenje i uklanjanje nepravilnosti u španjolskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

 

 

10. 2007. – 3. 2009.

Glavni revizor državne uprave (Ministarstvo financija): nacionalni revizor na čelu tima unutar revizijskog tijela odgovoran za revizije programa teritorijalne suradnje koji uključuju Španjolsku i za izradu revizijskih strategija za te programe za razdoblje 2014. – 2020.

 

 

10. 2005. – 10. 2006.

Glavni revizor državne uprave (Ministarstvo financija): revizor zadužen za kontrolu sredstava povezanih s Europskim socijalnim fondom u okviru revizijskog tijela

 

 

12. 2004. – 11. 2005.

Glavni revizor državne uprave (Ministarstvo financija): revizor zadužen za stalnu financijsku kontrolu i prethodni nadzor za Ministarstvo okoliša

 

 

Vještine

 

 

 

Od 2011. do danas govornik na predavanjima i seminarima o višegodišnjem financijskom okviru, europskom proračunu i europskim pregovorima na Sveučilištu Camilo José Cela, Katoličkom sveučilištu u Murciji ICADE i Međunarodnom sveučilištu u La Rioji.

 

Godine 2014. Institut unutarnjih revizora dodijelio mu je certifikat za ovlaštenog stručnjaka u području javne revizije.

 

Jezici

 

 

španjolski Materinji jezik

galicijski Materinji jezik

engleski C2

francuski C2

talijanski C1

portugalski B2

 

 


 

PRILOG 2.: ODGOVORI ALEJANDRA BLANCA FERNÁNDEZA NA UPITNIK

Stručno iskustvo

1. Navedite svoje profesionalno iskustvo u javnim financijama bez obzira na to je li riječ o proračunskom planiranju, izvršavanju proračuna, upravljanju proračunom, proračunskom nadzoru ili reviziji.

Cjelokupno radno iskustvo stekao sam u Ministarstvu financija, kao revizor i pregovarač za propise o europskim fondovima i višegodišnji financijski okvir.

Karijeru sam započeo kao revizor 2005. kada sam prošao prvi postupak odabira za revizora na razini A2, na temelju kojeg sam dobio mogućnost da u ime Ministarstva financija radim na ex post i ex ante kontrolama u Ministarstvu okoliša (današnjem Ministarstvu ekološke tranzicije i demografije).

Godine 2007. položio sam ispit u području upravljačkih procesa pred vrhovnim tijelom državnih financijskih kontrolora i revizora u Ministarstvu financija. Taj se postupak odabira sastoji od šest ispita kojima se provjerava znanje o građanskim, upravnim i trgovinskim propisima, makroekonomiji, javnom i privatnom računovodstvu i financijskoj matematici, poznavanje jezika te znanje o fiskalnim i proračunskim propisima, javnim financijama i javnoj nabavi.

Zahvaljujući uspješno položenom ispitu dobio sam priliku raditi u različitim područjima u Ministarstvu financija gdje sam se specijalizirao za reviziju europskih fondova. Bio sam zadužen i za reviziju programa teritorijalne suradnje u kojima je sudjelovala Španjolska. Prije toga radio sam i na revizijama Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Kao voditelj revizija teritorijalne suradnje koordinirao sam terenski rad i pružao smjernice za razne revizije koje su provodila druga tijela. U razdoblju od 2007. do 2008. terenski rad eksternaliziran je raznim revizorskim društvima. Imao sam priliku voditi revizije koje su obavljala privatna poduzeća i na temelju toga u smjernice za javne revizije uključiti i one postupke koje obično provode revizori iz privatnog sektora.

Sudjelovao sam i u postupku donošenja odluka o primjeni financijskih ispravaka i usklađivanju postupaka u različitim fondovima i tijelima, pružajući smjernice za standardizaciju koje nisu ostavljale prostora za različita tumačenja.

Kao što znate, ako analiziramo programe teritorijalne suradnje sa stajališta revizije, oni iziskuju mnogo više koordiniranja nego ostali europski fondovi jer uključuju mnogo različitih partnera i revizora koji provode revizije za isti projekt. To mi je omogućilo da se upoznam s različitim europskim propisima i revizijskim metodologijama.

Komisija mi je 2009. ponudila mjesto upućenog nacionalnog stručnjaka. Rad u Odjelu za unutarnju reviziju i savjetovanje jedne od glavnih uprava bio je velik izazov koji mi je omogućio da otkrijem drugu stranu revizija, uključujući revizije uspješnosti. Godine 2014. dobio sam certifikat Instituta unutarnjih revizora.

Tijekom karijere u Europskoj komisiji imao sam priliku raditi na raznim revizijama i savjetovanjima za GU REGIO, uključujući procjenu EFRR-a. Sudjelovao sam u izradi zakonodavnih prijedloga za razdoblje 2014. – 2020., smjernica za zaključenje razdoblja 2007. – 2013. i Instrumenta pretpristupne pomoći te u zaključenju kohezijskih fondova za razdoblje 2000. – 2006.

Rad i iskustvo u europskim institucijama obogatili su prethodno znanje o europskim fondovima i proširili ga u smislu novih revizijskih alata i tehnika koje su primjenjivali revizori u GU-u REGIO. U GU-u REGIO također sam imao priliku organizirati razne radionice o etičkim pitanjima, što je dovelo do prijedloga za primjenu internih etičkih standarda u tom GU-u.

U ožujku 2015. državni tajnik za proračune i rashode u Španjolskoj odabrao me za predstavnika moje zemlje u Vijeću Europske unije. Tijekom tog razdoblja bio sam španjolski predstavnik u različitim radnim skupinama, kao što su radna skupina za strukturne mjere, skupina za borbu protiv prijevara, odbor za proračun, skupina za javnu nabavu i skupina za višegodišnji financijski okvir (VFO). Trenutačno predsjedam radnom skupinom za izmjenu VFO-a te radnom skupinom za strukturne mjere i najudaljenije regije u ime rotirajućeg španjolskog predsjedništva EU-a, koje vodi pregovore o instrumentu za Ukrajinu i uredbi o uspostavi platforme za strateške tehnologije za Europu (STEP).

Rad u Vijeću Europske unije omogućio mi je da obnašam ulogu savjetnika za financije zaduženog za pregovore o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., uredbama o europskim fondovima za razdoblje 2021. – 2027., dokumentaciji za Europski fond solidarnosti, odnosima s odborom REGI, zakonodavnim mjerama za ublažavanje gospodarskih i socijalnih učinaka bolesti COVID-19 i paketu za oporavak NextGenerationEU.

2. Koja su najvažnija postignuća Vaše profesionalne karijere?

Moje je najveće dosadašnje postignuće to što me moja vlada predložila za španjolskog člana Europskog revizorskog suda, što mi je velika čast i priznanje za karijeru revizora u Ministarstvu financija.

Kao španjolski državni službenik rekao bih da je moje prvo postignuće bilo uspješno položiti ispit za državnog službenika, odnosno u mojem konkretnom slučaju pred vrhovnim tijelom državnih financijskih kontrolora, što je, kao što sam naveo u odgovoru na prvo pitanje, postupak u kojem je konkurencija iznimno jaka i koji iziskuje višegodišnje pripreme i velika odricanja. Uspjeh na tom natječaju omogućio mi je da unutar revizijskog tijela vodim timove za reviziju teritorijalne suradnje, gdje sam imao priliku razviti integrirani sustav za preispitivanje i analizu izvješća te sudjelovati u izradi smjernica za financijske ispravke.

Moje drugo profesionalno postignuće bila je ponuda GU-a REGIO da postanem upućeni nacionalni stručnjak i prilika da gotovo šest godina radim u Odjelom za unutarnju reviziju i savjetovanje. Rad u GU-u REGIO omogućio mi je da sudjelujem u donošenju ključnih odluka, kao što je razrada unutarnjih sustava za preispitivanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Moje treće postignuće u dosadašnjoj karijeri činjenica je da me državni tajnik za proračune i rashode odabrao za predstavnika moje zemlje u Vijeću Europske unije. To mi je omogućilo da sudjelujem u pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru za programsko razdoblje 2021. – 2027. te u pojednostavnjenju i uvođenju fleksibilnosti u uredbe o europskim fondovima.

3. Koje je Vaše profesionalno iskustvo u međunarodnim multikulturnim i višejezičnim organizacijama ili institucijama sa sjedištem izvan Vaše domovine?

Kao revizor specijaliziran za europske fondove imao sam čast raditi s europskim institucijama tijekom većeg dijela karijere. To mi je omogućilo da budem u kontaktu s revizorima i državnim službenicima iz svih sektora Europske unije te da se upoznam s različitim metodama rada.

Kao državni financijski kontrolor i revizor te član španjolskog tijela za vanjsku reviziju (IGAE), revizijskog tijela za sve europske fondove, bio sam vodeći revizor za programe teritorijalne suradnje u kojima je sudjelovala Španjolska.

Godine 2009. započeo sam karijeru u europskim institucijama kao upućeni nacionalni stručnjak na stručnom usavršavanju u GU-u MARE, gdje sam radio u geografskom odjelu za Španjolsku i Portugal te sam bio zadužen za otklanjanje nepravilnosti koje je prijavljivalo španjolsko revizijsko tijelo. Odmah nakon završetka zaposlenja u GU-u MARE zaposlen sam kao upućeni nacionalni stručnjak u Odjelu za unutarnju reviziju i savjetovanje u sklopu GU-a REGIO, gdje sam bio jedini španjolski član u multikulturnom timu. To mi je omogućilo da se upoznam s različitim metodama rada, sudjelujem u raznim revizijama i steknem dragocjeno iskustvo u pogledu djelovanja i interakcije između Europskog revizorskog suda i Europske komisije.

Nakon gotovo šest godina u Europskoj komisiji počeo sam raditi u Vijeću Europske unije, u kojem predstavljam svoju zemlju u nekoliko radnih skupina. To mi je omogućilo da produbim znanje o europskim institucijama te međuinstitucijskim odnosima i pregovorima, osobito u pogledu redovnog zakonodavnog postupka, ali i izraženije političkih pregovora na razini Europskog vijeća, primjerice u vezi s višegodišnjim financijskim okvirom.

4. Jeste li dobili razrješnicu za upravljačke dužnosti koje ste prethodno izvršavali, ako je takav postupak predviđen?

Ne, ni za jedno od radnih mjesta na kojima sam bio revizor tijekom cijele karijere nije bila predviđena razrješnica.

5. Koja su od Vaših prethodnih radnih mjesta bila rezultat političkog imenovanja?

Ni na jedan, sve dužnosti obnašao sam kao neovisni državni službenik i revizor. Na sva radna mjesta došao sam odabirom na temelju kvalifikacija i uspjeha na natječajima za popunjavanje radnih mjesta.

6. Navedite tri najvažnije odluke u svojem profesionalnom životu u čijem ste donošenju sudjelovali.

Tijekom karijere imao sam priliku sudjelovati u donošenju važnih odluka.

 

Najvažnija odluka u čijem sam donošenju sudjelovao bili su pregovori i odobrenje višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., uključujući paket za oporavak. Uspostava instrumenta NextGenerationEU kako bi se zemljama pomoglo da se oporave nakon pandemije bolesti COVID-19 bila je važan korak prema europskoj integraciji.

Tijekom tih pregovora predvodio sam tehnički tim iz Bruxellesa i vodio važne pregovore. Pregovori su trajali više od dvije godine, od čega su posljednjih šest mjeseci dodatno zakomplicirale zabrane i ograničenja uvedena zbog pandemije bolesti COVID-19. Moja uloga obuhvaćala je vođenje pregovora o uredbi o kohezijskoj politici za programsko razdoblje 2021. – 2027. Osim toga, imao sam priliku u pregovorima dogovoriti pojednostavnjenje pravila i uvođenje fleksibilnosti u vezi s programskim razdobljem 2014. – 2020. kako bi se dostupna financijska sredstva moga usmjeriti na krizne mjere.

Kao revizor bio sam odgovoran za brojne i raznovrsne revizije. Kad bih morao odabrati koje su od njih bile najkorisnije, to bi bile sljedeće dvije.

Kao prvo, dok sam 2008. bio voditelj revizorskog tima u revizijskom tijelu za teritorijalnu suradnju sve su revizije eksternalizirane različitim revizorskim društvima. Moja je uloga bila savjetovanje revizora koji su provodili revizije i sastavljanje kontrolnih popisa za moj tim radi provjere revizija koje su provela revizorska društva. Standardizacija revizijskih praksi bila je jedna od mojih najvažnijih odluka. Do tog trenutka u različitim se revizorskim društvima i u različitim zemljama neujednačeno postupalo s nepravilnostima i nalazima revizije, a osobito u španjolsko-portugalskom programu postojale su brojne razlike u radu različitih partnera na revizijama u okviru istog projekta. Zbog te nove metodologije rada dobili smo pozitivne reakcije od revizora iz Europske komisije.

Kao drugo, tijekom rada u GU-u REGIO kao unutarnji revizor sudjelovao sam u brojnim revizijama koje su dovele do promjene i poboljšanja postupaka GU-a REGIO. Godine 2014. proveli smo reviziju kako bismo utvrdili moguće smetnje i prepreke i omogućili „brže” odobravanje operativnih programa te smo u tu svrhu pregledali relevantne propise za programsko razdoblje 2014. – 2020. Zahvaljujući tom projektu ponudili smo pojašnjenje o tome koje su informacije tijela država članica dužna dostavljati za potrebe sporazuma o partnerstvu i operativnih programa.

Neovisnost

7. Ugovorom je određeno da članovi Revizorskog suda moraju biti „potpuno neovisni” u izvršavanju svojih dužnosti. Kako namjeravate poštovati tu obvezu u obavljanju svojih budućih dužnosti?

Člancima 285. i 286. Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrđeno je da članovi Europskog revizorskog suda moraju biti potpuno neovisni. Neovisnost i objektivnost bila su moralna načela čitave moje revizorske karijere, od samih početaka kao djelatnika španjolskog revizijskog tijela, te je tako nastavilo biti i u radu za Europsku komisiju.

Kad bi došlo do situacije stvarnog ili prividnog sukoba interesa, odmah bih zatražio savjet etičkog povjerenstva Revizorskog suda u sklopu konzultacija s predsjednikom Revizorskog suda te djelovao u skladu s njihovim savjetom.

8. Imate li Vi ili članovi Vaše uže obitelji (roditelji, braća i sestre, zakoniti partner i djeca) ikakve poslovne ili financijske udjele ili ikakve druge obveze koje bi mogle biti u sukobu s Vašim budućim dužnostima?

Ne, nikakve.

9. Jeste li spremni otkriti sve svoje financijske interese i druge obveze predsjedniku Revizorskog suda i javno ih obznaniti?

Da, spreman sam otkriti sve potrebne informacije.

10. Sudjelujete li trenutačno u nekom sudskom postupku? Ako da, navedite pojedinosti.

Ne sudjelujem ni u kakvom sudskom postupku.

11. Imate li ikakvu aktivnu ili izvršnu ulogu u politici? Ako imate, na kojoj razini? Jeste li u proteklih 18 mjeseci obnašali ikakve političke dužnosti? Ako da, navedite pojedinosti.

Ne, nikakve.

12. Hoćete li odstupiti s dužnosti na koju ste izabrani i odustati od aktivne funkcije povezane s odgovornostima u političkoj stranci ako budete imenovani članom Revizorskog suda?

Ovo pitanje u mojem slučaju nije primjenjivo.

13. Kako biste postupili u slučaju veće nepravilnosti ili čak prijevare i/ili korupcije u koji su uključene osobe iz Vaše matične države?

Imam duboko poštovanje prema ulozi revizora u javnom sektoru i u potpunosti razumijem da je svrha revizijskih izvješća zaštititi novac poreznih obveznika, zajamčiti da se uloženim novcem ostvaruje što veća vrijednost i pomoći društvu da napreduje. Društvo i njegovi čelnici moraju odlučno djelovati protiv prijevara i korupcije, među ostalim svim mogućim preventivnim mjerama.

Kao revizor specijaliziran za europske fondove čitavu karijeru bavim se nepravilnostima, od kojih su neke prerasle u slučajeve prijevare i, naravno, dio toga dogodilo se u mojoj zemlji. U svakom pogledu djelovao sam neovisno i u svakom pojedinačnom slučaju primjenjivao međunarodne revizijske standarde.

Ako dođe do situacije u kojoj se u jednom od izvješća za koje budem odgovoran pokaže da su ozbiljne nepravilnosti ili slučajevi prijevare zabilježeni u Španjolskoj, s njima ću postupati kao s bilo kojom drugom nepravilnošću ili slučajem prijevare i uvažiti mišljenje revizora koji su proveli reviziju.

Izvršavanje dužnosti

14. Što bi trebale biti glavne značajke kulture dobrog financijskog upravljanja u svakoj javnoj službi? Kako bi Revizorski sud mogao pridonijeti njezinoj primjeni?

Kultura dobrog financijskog upravljanja u javnim financijama potrebna je više nego u bilo kojem drugom području. Naime, ne smijemo zaboraviti da upravljamo novcem europskih poreznih obveznika. Podsjećam na glavna načela dobrog financijskog upravljanja u skladu s člankom 33. Financijske uredbe – „ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost”:

a) „[načelo] ekonomičnosti, koje zahtijeva da su sredstva koja dotična institucija Unije upotrebljava pri obavljanju svojih aktivnosti pravodobno dostupna, u primjerenoj količini i primjerene kvalitete te po najboljoj cijeni;

b) [načelo] učinkovitosti, koje se odnosi na postizanje najboljeg odnosa između upotrijebljenih sredstava, poduzetih aktivnosti i postignutih ciljeva;

c) [načelo] djelotvornosti, koje se odnosi na mjeru u kojoj su željeni ciljevi postignuti s pomoću poduzetih aktivnosti.”

Člankom 33. stavkom 2. Financijske uredbe utvrđeno je sljedeće: „U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, uporaba odobrenih sredstava usredotočuje se na uspješnost te se u tu svrhu:

a) ciljevi programâ i aktivnosti utvrđuju ex ante;

b) napredak u postizanju ciljeva prati [...] s pomoću pokazatelja uspješnosti;

c) o napretku i poteškoćama u pogledu postignuća ciljeva izvješćuje se Europski parlament i Vijeće”.

Člankom 33. stavkom 3. Financijske uredbe utvrđeno je da se, „ako je to relevantno, određuju [...] posebni, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni ciljevi iz stavaka 1. i 2. te relevantni, prihvaćeni, vjerodostojni, jednostavni i pouzdani pokazatelji”.

Europski revizorski sud ima ključnu ulogu u svim tim aktivnostima jer daje mišljenja o različitim propisima kako bi se osiguralo da se svim sektorskim propisima promiču politike koje se temelje na uspješnosti te definiraju jasni i mjerljivi ciljevi, da ih se unapređuje na europskoj razini te da se utvrđuju pokazatelji kojima se može mjeriti ostvarenje unaprijed definiranih pokazatelja. Europski revizorski sud trebao bi se usredotočiti na revizije uspješnosti kojima se može provjeriti kako se različite politike provode u državama članicama. Preporuke Europskog revizorskog suda i njegova izvješća doprinose većoj uspješnosti različitih revizija.

15. Prema Ugovoru, Revizorski sud obvezan je pomagati Parlamentu u izvršavanju nadzora nad izvršenjem proračuna. Na koji biste način dodatno unaprijedili suradnju između Revizorskog suda i Europskog parlamenta (osobito njegova Odbora za proračunski nadzor) radi poboljšanja javnog nadzora nad općom potrošnjom i vrijednosti koja se za taj novac dobiva?

Europski revizorski sud ima ključnu ulogu u proračunskom postupku. Prije svega, to čini ispunjavanjem obveza utvrđenih u članku 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, davanjem izjave o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije i pravilnosti povezanih transakcija te sastavljanjem tematskih izvješća i mišljenja kojima se dodatno pojašnjava izvršenje europskog proračuna.

Izvješća Revizorskog suda ključna su za Europski parlament, posebno za Odbor za proračunski nadzor (CONT). Kako bi se Europskom parlamentu pomoglo u izvršavanju njegovih ovlasti nadzora nad izvršenjem proračuna, ključno je uspostaviti otvoren odnos i postojan komunikacijski kanal između Europskog revizorskog suda i odbora CONT. Kako bi se to postiglo, nužno je, među ostalim, sudjelovanje članova Revizorskog suda na službenim putovanjima odbora CONT i savjetovanje s članovima odbora CONT prilikom izrade programa rada Revizorskog suda. .

16. Prema Vašem mišljenju, kakvu dodanu vrijednost imaju revizije uspješnosti i kako bi njihove nalaze trebalo uključiti u upravljačke postupke?

Revizije zakonitosti i pravilnosti služe kako bi se u sustavima upravljanja provjerilo je li novac potrošen zakonito i pravilno, dok revizije uspješnosti pomažu da se u sustavima upravljanja prijeđe s filozofije „troškova” na filozofiju „učinkovitosti”, odnosno na usmjeravanje javnih sredstava tamo gdje su ona najučinkovitija, a ne tamo gdje se troše zakonito i redovito.

Budući da nam je svima jasno da bi se sustav bez provjera zakonitosti i pravilnosti urušio, ne možemo se osloniti samo na provjere stope iskorištenosti sredstava, zakonitosti i pravilnosti jer su informacije kojima raspolažemo nepotpune. Revizije uspješnosti stoga su dopuna financijskih revizija i služe poboljšanju ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti javnih financija. Njima se uvodi novi element odgovornosti, jer postaje bitno ne samo da svi troškovi nastali zakonito i pravilno nego i da su ti troškovi doprinijeli postizanju unaprijed utvrđenih ciljeva te da su ti ciljevi ostvareni uz najniže moguće troškove. Ako se kombiniraju s revizijama sustava, revizije uspješnosti također mogu doprinijeti utvrđivanju uskih grla i nepravilnosti u sustavu.

Kad je riječ o uključivanju tih nalaza u postupke upravljanja, ključno je uspostaviti sustav kojim se kažnjava nepostizanje ciljeva ili nedovoljna djelotvornost provedbe kako bi se osiguralo da javni upravitelji reagiraju na uspješnost.

U postupcima upravljanja provjere zakonitosti i pravilnosti trebale bi se dopuniti aspektima uspješnosti. Porezni obveznici zaslužuju znati da se njihov novac troši razborito, a da bismo im to omogućili moramo osmisliti sustave kojima je u središtu uspješnost.

17.  Kako bi se mogla poboljšati suradnja između Revizorskog suda, nacionalnih revizijskih institucija i Europskog parlamenta (Odbora za proračunski nadzor) u području revizije proračuna EU-a?

Presudno je pronaći pravu ravnotežu između revizija i kontrola te učinkovite upotrebe europskih fondova. Nažalost, ponekad namećemo toliko zahtjeva za reviziju i kontrolu da ometamo djelotvornu upotrebu europskih fondova. Moramo pojačati suradnju među različitim revizijskim institucijama u državama članicama i europskim institucijama. Osim toga, revizijska metodologija mora biti standardizirana i mora se tumačiti na isti način u svim revizijskim tijelima.

Posljednjih godina uredbe o europskim fondovima sve su bliže načelu jedinstvene revizije, čime će se smanjiti broj revizija koje će provoditi nad korisnicima u okviru istog projekta, a istodobno će se uskladiti revizije koje će se provoditi u državama članicama. Evo dvaju primjera:

 U članku 80. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike utvrđena su pravila za smanjenje broja revizija istog projekta i za jačanje povjerenja između revizora iz Europske komisije i nacionalnih revizijskih tijela;

 Člankom 22. Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost uvodi se skup osnovnih informacija koje nacionalna tijela trebaju staviti na raspolaganje i poslati Komisiji kako bi se olakšale revizijske zadaće i oslanjanje na nacionalne sustave kontrole.

Primjenom načela jedinstvene revizije pojednostavnio bi se pristup europskim fondovima bez smanjenja djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole.

Čvrsti odnosi među različitim revizijskim tijelima prvi su i glavni element načela jedinstvene revizije. Trebalo bi dodatno produbiti suradnju između Europskog revizorskog suda i vrhovnih revizijskih institucija; štoviše, s obzirom na to da revizije europskih fondova u državama članicama provode tamošnja revizijska tijela, jačanje odnosa s tim subjektima čini se nužnim.

Načelo jedinstvene revizije može funkcionirati samo ako su revizijski postupci i tumačenje pravila jednaki u svim revizijskim tijelima, uključujući revizore iz Europske komisije. Kako bi se postiglo isto tumačenje pravila revizije, potrebna je sveobuhvatna suradnja koja bi se mogla postići boljom razmjenom informacija, razvojem standardiziranih revizijskih postupaka, provedbom zajedničkih revizija, uspostavom jasnih komunikacijskih kanala, sklapanjem sporazuma o uzajamnoj pomoći i drugim stvarnim zakonodavnim poboljšanjima.

Pojačanom suradnjom među različitim revizijskim tijelima te homogenošću revizijskih metodologija i postupanja s nalazima revizije omogućilo bi se pojednostavnjenje postupaka, što bi iznjedrilo učinkovitiji i transparentniji sustav s jasnijim pravilima za subjekte revizije te olakšalo zadaće Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor.

18. Na koji biste način dodatno poboljšali izvješća Revizorskog suda kako bi Europski parlament dobivao sve potrebne informacije o točnosti podataka koje države članice pružaju Europskoj komisiji?

Točnost i homogenost podataka među različitim državama članicama ključne su za dostavljanje ažuriranih informacija o izvršenju proračuna i upotrebi europskih fondova u državama članicama. Revizijske aktivnosti Revizorskog suda trebale bi i dalje biti usmjerene na točnost podataka koje države članice dostavljaju Komisiji.

Među različitim sastavnicama europskog proračuna kohezijska politika jedan je od najnaprednijih elemenata te su svi materijali povezani s tom politikom dostupni u elektroničkom obliku kako bi Europska komisija mogla provoditi reviziju točnosti podataka koje dostavljaju države članice. Iako je kohezijska politika jedna od najnaprednijih politika u pogledu podataka u elektroničkom obliku, podaci koji se dostavljaju ili učitavaju u sustav ponekad ne odgovaraju stvarnom stanju u tom području. U mnogim se slučajevima podaci učitavaju u sustav tek kad se valjanost projekata u potpunosti potvrdi ex ante kontrolama, što negativno utječe na predodžbu o kohezijskoj politici i u konačnici utječe na izvršenje europskog proračuna.

Za osiguravanje još točnijih podataka moglo bi se razmotriti uvođenje određenih mjera, primjerice bolje uzorkovanje podataka, procjene rizičnosti u analizi točnosti podataka, upotreba novih tehnologija za prepoznavanje netočnih podataka, analize uzroka netočnosti kako bi se one mogle predvidjeti ubuduće itd. Te bi mjere trebalo dopuniti pravodobnim dostavljanjem podataka Europskom parlamentu i donošenjem propisa o povećanju razine odgovornosti država članica za točnost podataka.

Stoga će revizori i ovlašteni korisnici raspolagati istim točnim i pravodobnim informacijama o upotrebi i djelotvornosti europskih fondova u različitim područjima.

Ostala pitanja

19. Hoćete li povući svoju kandidaturu ako mišljenje Parlamenta o Vašem imenovanju na mjesto člana Revizorskog suda bude negativno?

Ako mišljenje odbora CONT Parlamenta ne bude pozitivno i ako taj odbor ocijeni da ne ispunjavam kriterije navedene u člancima 285. i 286. UFEU-a na odgovarajući način, zatražit ću od španjolske vlade da preispita odluku o tome da me predloži za člana Europskog revizorskog suda.

 


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.10.2023

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

1

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Markus Pieper, Sándor Rónai, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eider Gardiazabal Rubial, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Herbert Dorfmann, Andrzej Halicki, Alicia Homs Ginel, Marcos Ros Sempere

 

 

Posljednje ažuriranje: 26. listopada 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti