Arvamus - AFCO_AD(2012)494649Arvamus
AFCO_AD(2012)494649

ARVAMUS
Esitaja: põhiseaduskomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2012. aasta prioriteetide rakendamine
(2012/2150(INI))
Arvamuse koostaja: Paulo Rangel

19.9.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: