Yttrande - AFCO_AD(2012)494649Yttrande
AFCO_AD(2012)494649

YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2012 års prioriteringar
(2012/2150(INI))
Föredragande: Paulo Rangel

19.9.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: