7.1.2016
AFCO_AD(2015)567765
СТАНОВИЩЕ
на комисията по конституционни въпроси
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
(2015/2128(INI))
Докладчик по становище: Мерчедес Бресо

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 419kWORD 190k
Правна информация - Политика за поверителност