7.1.2016
AFCO_AD(2015)567765
ATZINUMS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
(2015/2128(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Mercedes Bresso

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 402kWORD 185k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika