7.1.2016
AFCO_AD(2015)567765
MNENJE
Odbora za ustavne zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije - boj proti goljufijam
(2015/2128(INI))
Pripravljavka mnenja: Mercedes Bresso

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 397kWORD 187k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov