23.2.2016
AFCO_AD(2016)573149
ATZINUMS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome
(2015/2156(DEC))
Atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 406kWORD 185k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika