23.2.2016
AFCO_AD(2016)573149
OPINIA
Komisji Spraw Konstytucyjnych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 2 - Rada Europejska i Rada
(2015/2156(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Durand

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 406kWORD 188k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności