23.2.2016
AFCO_AD(2016)573149
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri constituționale
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
(2015/2156(DEC))
Raportor pentru aviz: Pascal Durand

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 403kWORD 193k
Notă juridică - Politica de confidențialitate