23.2.2016
AFCO_AD(2016)573149
YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II - Europeiska rådet och rådet
(2015/2156(DEC))
Föredragande av yttrande: Pascal Durand

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 171kWORD 186k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy