Módosítások - AFCO_AM(2012)483828Módosítások
AFCO_AM(2012)483828

MÓDOSÍTÁS:
1-10
Jelentéstervezet
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyvtervezetről (az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: