Emendi - AFCO_AM(2012)483828Emendi
AFCO_AM(2012)483828

EMENDI
1 - 10
Abbozz ta' rapport
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
dwar l-abbozz ta' protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 48(3) dwar it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: