Amendementen - AFCO_AM(2012)483828Amendementen
AFCO_AM(2012)483828

AMENDEMENTEN
1 - 10
Ontwerpverslag
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
Het ontwerpprotocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (artikel 48, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: