Predlogi sprememb - AFCO_AM(2012)483828Predlogi sprememb
AFCO_AM(2012)483828

PREDLOGI SPREMEMB
1-10
Osnutek poročila
Paulo Rangel
(PE476.128v03-00)
o osnutku protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (Člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

6.3.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: