Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

9.11.2016
AFCO_AM(2016)592325
Σχέδιο έκθεσης
Guy Verhofstadt
(PE585.741v01-00)
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές της τρέχουσας θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2014/2248(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1493kWORD 159k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου