Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

7.5.2020
AFCO_AM(2020)650681
AMENDMENTS
1 - 85
Draft opinion
Danuta Maria Hübner
(PE648.463v01-00)
Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(2020/2023(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 250kWORD 85k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου