Ændringsforslag - AFCO_AM(2021)692599Ændringsforslag
AFCO_AM(2021)692599

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 145
Udkast til betænkning
Helmut Scholz
(PE689.799v01-00)
om borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning
(2020/2201(INI))

5.5.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: