Módosítások - AFCO_AM(2021)692599Módosítások
AFCO_AM(2021)692599

MÓDOSÍTÁS:
1 - 145
Jelentéstervezet
Helmut Scholz
(PE689.799v01-00)
a civil párbeszédről és a polgári részvételről az EU döntéshozatalában
(2020/2201(INI))

5.5.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: