Amendementen - AFCO_AM(2021)692599Amendementen
AFCO_AM(2021)692599

AMENDEMENTEN
1 - 145
Ontwerpverslag
Helmut Scholz
(PE689.799v01-00)
Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
(2020/2201(INI))

5.5.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: