Проект на дневен ред - AFCO_OJ(2017)04-11_1Проект на дневен ред
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2017)0411_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 11 април 2017 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3E-2)

11 април 2017 г., 15.00–18.30 ч.

1.  Приемане на дневния ред

2.  Съобщения на председателя

* * *

3.  Състав на Европейския парламент

AFCO/8/09574

 

Съдокладчици:

Данута Мария Хюбнер (PPE)
Педру Силва Перейра (S&D)

 

 

·  Първа размяна на мнения

4.  Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Докладчик по становище:

Фабио Масимо Касталдо (EFDD)

 

Водеща:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Първа размяна на мнения

* * *

5.  Разни въпроси

6.  Следващи заседания

·  2 май 2017 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

·  3 май 2017 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

В резултат на заседанието на комисията AFCO

При закрити врата

7.  Заседание на координаторите