Návrh pořadu jednání - AFCO_OJ(2017)04-11_1Návrh pořadu jednání
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Výbor pro ústavní záležitosti

 

AFCO(2017)0411_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 11. dubna 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

11. dubna 2017, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedkyně

* * *

3.  Složení Evropského parlamentu

AFCO/8/09574

 

Spoluzpravodajové:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  první výměna názorů

4.  Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Navrhovatel:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Příslušný výbor:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  první výměna názorů

* * *

5.  Různé

6.  Příští schůze

·  2. května 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·  3. května 2017, 9:00–12:30 (Brusel)

* * *

Na základě výsledku schůze výboru AFCO

Neveřejná schůze

7.  Schůze koordinátorů