Päevakorra projekt - AFCO_OJ(2017)04-11_1Päevakorra projekt
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Põhiseaduskomisjon

 

AFCO(2017)0411_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 11. aprill 2017 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

11. aprill 2017 kell 15.00–18.30

1.  Päevakorra kinnitamine

2.  Juhataja teadaanded

* * *

3.  Euroopa Parlamendi koosseis

AFCO/8/09574

 

Kaasraportöörid:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Esimene arvamuste vahetus

4.  Õiguspärased meetmed üldsuse huvides äriühenduste ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Vastutav:

JURI* –

(PPE)

 

 

·  Esimene arvamuste vahetus

* * *

5.  Muud küsimused

6.  Järgmised koosolekud

·  2. mai 2017 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

·  3. mai 2017 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

* * *

Vastavalt AFCO koosoleku tulemusele

kinnine koosolek

7.  Koordinaatorite koosolek