Päevakorra projekt - AFCO_OJ(2017)04-11_1Päevakorra projekt
AFCO_OJ(2017)04-11_1

   

  Põhiseaduskomisjon

   

  AFCO(2017)0411_1

  PÄEVAKORRA PROJEKT

  Koosolek

  Teisipäev, 11. aprill 2017 kell 15.00–18.30

  Brüssel

  Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

  11. aprill 2017 kell 15.00–18.30

  1.  Päevakorra kinnitamine

  2.  Juhataja teadaanded

  * * *

  3.  Euroopa Parlamendi koosseis

  AFCO/8/09574

   

  Kaasraportöörid:

  Danuta Maria Hübner (PPE)
  Pedro Silva Pereira (S&D)

   

   

  ·  Esimene arvamuste vahetus

  4.  Õiguspärased meetmed üldsuse huvides äriühenduste ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

  AFCO/8/07752

    2016/2224(INI) 

   

  Arvamuse koostaja:

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

   

  Vastutav:

  JURI* –

  (PPE)

   

   

  ·  Esimene arvamuste vahetus

  * * *

  5.  Muud küsimused

  6.  Järgmised koosolekud

  ·  2. mai 2017 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

  ·  3. mai 2017 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

  * * *

  Vastavalt AFCO koosoleku tulemusele

  kinnine koosolek

  7.  Koordinaatorite koosolek