Napirend tervezet - AFCO_OJ(2017)04-11_1Napirend tervezet
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Alkotmányügyi Bizottság

 

AFCO(2017)0411_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2017. április 11., kedd, 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3E-2)

2017. április 11., 15.00–18.30

1.  A napirend elfogadása

2.  Az elnök közleményei

* * *

3.  Az Európai Parlament összetétele

AFCO/8/09574

 

Társelőadók:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Első eszmecsere

4.  A vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

A vélemény előadója:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Illetékes:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Első eszmecsere

* * *

5.  Egyéb kérdések

6.  Következő ülés(ek)

·  2017. május 2., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

·  2017. május 3., 9.00–12.30 (Brüsszel)

* * *

Az AFCO-ülés eredményei

Zárt ülés

7.  Koordinátorok ülése