Darba kārtības projekts - AFCO_OJ(2017)04-11_1Darba kārtības projekts
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2017)0411_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2017. gada 11. aprīlī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2017. gada 11. aprīlī plkst. 15.00–18.30

1.  Darba kārtības pieņemšana

2.  Sanāksmes vadītājas paziņojumi

* * *

3.  Eiropas Parlamenta sastāvs

AFCO/8/09574

 

Līdzreferenti:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Pirmā viedokļu apmaiņa

4.  Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Atbildīgā komiteja:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Pirmā viedokļu apmaiņa

* * *

5.  Dažādi jautājumi

6.  Nākamās sanāksmes

·  2017. gada 2. maijā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

·  2017. gada 3. maijā plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *

AFCO komitejas sanāksmes rezultāti

Aiz slēgtām durvīm

7.  Koordinatoru sanāksme