Aġenda tal-qasma tas-sessjoni - AFCO_OJ(2017)04-11_1Aġenda tal-qasma tas-sessjoni
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

 

AFCO(2017)0411_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 11 ta' April 2017, 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

Il-11 ta' April 2017, 15.00 – 18.30

1.  Adozzjoni tal-aġenda

2.  Avviżi tal-president

* * *

3.  Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

AFCO/8/09574

 

Korapporteurs:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  L-ewwel skambju ta' fehmiet

4.  Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Responsabbli:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  L-ewwel skambju ta' fehmiet

* * *

5.  Kwistjonijiet varji

6.  Laqgħat li jmiss

·  it-2 ta' Mejju 2017, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

·  it-3 ta' Mejju 2017, 9.00 – 12.30 (Brussell)

* * *

Mal-eżitu tal-laqgħa tal-Kumitat AFCO

In camera

7.  Laqgħa tal-koordinaturi