Aġenda tal-qasma tas-sessjoni - AFCO_OJ(2017)04-11_1Aġenda tal-qasma tas-sessjoni
AFCO_OJ(2017)04-11_1

   

  Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

   

  AFCO(2017)0411_1

  ABBOZZ TA' AĠENDA

  Laqgħa

  It-Tlieta 11 ta' April 2017, 15.00 – 18.30

  Brussell

  Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

  Il-11 ta' April 2017, 15.00 – 18.30

  1.  Adozzjoni tal-aġenda

  2.  Avviżi tal-president

  * * *

  3.  Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

  AFCO/8/09574

   

  Korapporteurs:

  Danuta Maria Hübner (PPE)
  Pedro Silva Pereira (S&D)

   

   

  ·  L-ewwel skambju ta' fehmiet

  4.  Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

  AFCO/8/07752

    2016/2224(INI) 

   

  Rapporteur għal opinjoni:

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

   

  Responsabbli:

  JURI*  –

  (PPE)

   

   

  ·  L-ewwel skambju ta' fehmiet

  * * *

  5.  Kwistjonijiet varji

  6.  Laqgħat li jmiss

  ·  it-2 ta' Mejju 2017, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

  ·  it-3 ta' Mejju 2017, 9.00 – 12.30 (Brussell)

  * * *

  Mal-eżitu tal-laqgħa tal-Kumitat AFCO

  In camera

  7.  Laqgħa tal-koordinaturi