Ontwerpagenda - AFCO_OJ(2017)04-11_1Ontwerpagenda
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Commissie constitutionele zaken

 

AFCO(2017)0411_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 11 april 2017, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

11 april 2017, 15.00 - 18.30 uur

1.  Aanneming van de agenda

2.  Mededelingen van de voorzitter

* * *

3.  Samenstelling van het Europees Parlement

AFCO/8/09574

 

Corapporteurs:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Eerste gedachtewisseling

4.  Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Ten principale:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Eerste gedachtewisseling

* * *

5.  Rondvraag

6.  Volgende vergaderingen

·  2 mei 2017, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

·  3 mei 2017, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

Over het resultaat van de vergadering van de Commissie AFCO

Met gesloten deuren

7.  Coördinatorenvergadering