Projekt porządku obrad - AFCO_OJ(2017)04-11_1Projekt porządku obrad
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2017)0411_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 11 kwietnia 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

11 kwietnia 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącej

* * *

3.  Skład Parlamentu Europejskiego

AFCO/8/09574

 

Współsprawozdawcy:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Pierwsza wymiana poglądów

4.  Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Przedm. właśc.:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Pierwsza wymiana poglądów

* * *

5.  Sprawy różne

6.  Następne posiedzenia

·  2 maja 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

·  3 maja 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

Na zakończenie posiedzenia AFCO

Przy drzwiach zamkniętych

7.  Posiedzenie koordynatorów