Návrh programu - AFCO_OJ(2017)04-11_1Návrh programu
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2017)0411_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 11. apríla 2017 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

11. apríla 2017 od 15.00 do 18.30 h

1.  Prijatie programu schôdze

2.  Oznámenia predsedníctva

* * *

3.  Zloženie Európskeho parlamentu

AFCO/8/09574

 

Spoluspravodajcovia:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  prvá výmena názorov

4.  Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Gestorský výbor:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  prvá výmena názorov

* * *

5.  Rôzne otázky

6.  Nasledujúce schôdze

·  2. mája 2017 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

·  3. mája 2017 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

* * *

Na základe výsledkov schôdze výboru AFCO

Za zatvorenými dverami

7.  Schôdza koordinátorov