Osnutek dnevnega reda - AFCO_OJ(2017)04-11_1Osnutek dnevnega reda
AFCO_OJ(2017)04-11_1

AFCO_OJ(2017)04-11_1

 

Odbor za ustavne zadeve

 

AFCO(2017)0411_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 11. aprila 2017, od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

11. april 2017 od 15.00 do 18.30

1.  Sprejetje dnevnega reda

2.  Sporočila predsednice

* * *

3.  Sestava Evropskega parlamenta

AFCO/8/09574

 

Soporočevalca:

Danuta Maria Hübner (PPE)
Pedro Silva Pereira (S&D)

 

 

·  Prva izmenjava mnenj

4.  Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu

AFCO/8/07752

  2016/2224(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 

Pristojni odbor:

JURI*  –

(PPE)

 

 

·  Prva izmenjava mnenj

* * *

5.  Razno

6.  Naslednja seja

·  2. maj 2017, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

·  3. maj 2017, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

* * *

Rezultat seje odbora AFCO

Brez navzočnosti javnosti

7.  Sestanek koordinatorjev