Osnutek dnevnega reda - AFCO_OJ(2017)04-11_1Osnutek dnevnega reda
AFCO_OJ(2017)04-11_1

   

  Odbor za ustavne zadeve

   

  AFCO(2017)0411_1

  OSNUTEK DNEVNEGA REDA

  Seja

  v torek, 11. aprila 2017, od 15.00 do 18.30

  Bruselj

  Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

  11. april 2017 od 15.00 do 18.30

  1.  Sprejetje dnevnega reda

  2.  Sporočila predsednice

  * * *

  3.  Sestava Evropskega parlamenta

  AFCO/8/09574

   

  Soporočevalca:

  Danuta Maria Hübner (PPE)
  Pedro Silva Pereira (S&D)

   

   

  ·  Prva izmenjava mnenj

  4.  Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu

  AFCO/8/07752

    2016/2224(INI) 

   

  Pripravljavec mnenja:

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

   

  Pristojni odbor:

  JURI*  –

  (PPE)

   

   

  ·  Prva izmenjava mnenj

  * * *

  5.  Razno

  6.  Naslednja seja

  ·  2. maj 2017, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

  ·  3. maj 2017, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

  * * *

  Rezultat seje odbora AFCO

  Brez navzočnosti javnosti

  7.  Sestanek koordinatorjev