PDF 188kWORD 284k

 

Výbor pro ústavní záležitosti

 

AFCO(2019)1112_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 12. listopadu 2019, 10:00–11:30  (schůze koordinátorů)  a 11:30–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

12. listopadu 2019, 10:00–11:30  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

Schůze koordinátorů

* * *

12. listopadu 2019, 11:30–12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory

4. Schválení zápisů ze schůzí:

         3. září 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

6. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         projednání návrhu stanoviska

* * *

12. listopadu 2019, 14:30–18:30

7. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

8. Vystoupení Spojeného království z Evropské unie – aktuální stav

AFCO/9/01343

         výměna názorů

9. Konference o budoucnosti Evropy a úloha Evropského parlamentu

AFCO/9/01332

         výměna názorů

10. Různé

11. Příští schůze

         4. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí