PDF 180kWORD 283k

 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

 

AFCO(2019)1112_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 10.00-11.30  (koordinatormøde)  og 11.30-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 12. november 2019 kl. 10.00-11.30  (koordinatormøde)

For lukkede døre

Koordinatormøde

* * *

Den 12. november 2019 kl. 11.30-12.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes henstillinger

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         3. september 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Kor.udv.:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

6. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsrapport 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Kor.udv.:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

* * *

Den 12. november 2019 kl. 14.30-18.30

7. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Fastsættelse af frist for ændringsforslag

8. UK's udtrædelse af EU - den aktuelle situation

AFCO/9/01343

         Drøftelse

9. Konferencen om Europas fremtid og Europa-Parlamentets rolle

AFCO/9/01332

         Drøftelse

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 4. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 6. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik