PDF 174kWORD 1009k

 

Põhiseaduskomisjon

 

AFCO(2019)1112_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 12. november 2019 kell 10.00–11.30 (koordinaatorite koosolek) ja 11.30–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

12. november 2019 kell 10.00–11.30  (koordinaatorite koosolek)

Kinnine koosolek

Koordinaatorite koosolek

* * *

12. november 2019 kell 11.30–12.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite soovituste kohta

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

         3. september 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Euroopa Ombudsmani tegevus – 2018. aasta aruanne

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Vastutav:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Kirja vormis arvamuse projekti läbivaatamine

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

6. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Vastutav:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

12. november 2019 kell 14.30–18.30

7. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Vastutav:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine

8. Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust – ülevaade olukorrast

AFCO/9/01343

         Arvamuste vahetus

9. Euroopa tulevikku ja Euroopa Parlamendi rolli käsitlev konverents

AFCO/9/01332

         Arvamuste vahetus

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         4. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 8. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika