PDF 182kWORD 284k

 

Alkotmányügyi Bizottság

 

AFCO(2019)1112_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 12., kedd, 10.00–11.30  (Koordinátorok ülése)  és 11.30–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. november 12., 10.00–11.30  (Koordinátorok ülése)

Zárt ülés

Koordinátorok ülése

* * *

2019. november 12., 11.30–12.30

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól

4. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. szeptember 3. PV – PE641.187v01-00

5. Az ombudsman tevékenysége – 2018. évi éves jelentés

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Illetékes:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet megvitatása

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

6. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Illetékes:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

* * *

2019. november 12., 14.30–18.30

7. 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Illetékes:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

8. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból – jelenlegi helyzet

AFCO/9/01343

         Eszmecsere

9. Az Európa jövőjéről szóló konferencia és az Európai Parlament szerepe

AFCO/9/01332

         Eszmecsere

10. Egyéb kérdések

11. Következő ülés(ek)

         2019. december 4., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. november 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat