PDF 185kWORD 284k

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2019)1112_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 10.00–11.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 11.30–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 12. novembrī plkst. 10.00–11.30  (koordinatoru sanāksme)

Aiz slēgtām durvīm

Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 12. novembrī plkst. 11.30–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 3. septembrī PV – PE641.187v01-00

5. 2018. gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā izskatīšana

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

6. 2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

2019. gada 12. novembrī plkst. 14.30–18.30

7. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

8. Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības — pašreizējais stāvoklis

AFCO/9/01343

         Viedokļu apmaiņa

9. Konference par Eiropas nākotni un Eiropas Parlamenta loma

AFCO/9/01332

         Viedokļu apmaiņa

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika