PDF 178kWORD 283k

 

Commissie constitutionele zaken

 

AFCO(2019)1112_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 12 november 2019, 10.00 - 11.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 11.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

12 november 2019, 10.00 - 11.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering

* * *

12 november 2019, 11.30 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         3 september 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Activiteiten van de European Ombudsman - jaarverslag 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

6. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

* * *

12 november 2019, 14.30 - 18.30 uur

7. Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Bevoegd:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

8. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – stand van zaken

AFCO/9/01343

         Gedachtewisseling

9. De conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees Parlement

AFCO/9/01332

         Gedachtewisseling

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid