PDF 176kWORD 284k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2019)1112_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 12 november 2019 kl. 10.00–11.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 11.30–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

12 november 2019 kl. 10.00–11.30  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

Samordnarnas sammanträde

* * *

12 november 2019 kl. 11.30–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         3 september 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

6. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

* * *

12 november 2019 kl. 14.30–18.30

7. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

8. Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen – lägesrapport

AFCO/9/01343

         Diskussion

9. Konferensen om Europas framtid och Europaparlamentets roll

AFCO/9/01332

         Diskussion

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy