PDF 166kWORD 278k

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2019)1204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 декември 2019 г., 9.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (3E-2)

4 декември 2019 г., 9.30–10.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         25 септември 2019 г. PV – PE642.993v01-00

*** Време за гласуване ***

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Дюран (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Водеща:

 

CONT –

Томаш Здеховски (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 14 ноември 2019 г., 17.00 ч.

*** Край на гласуването ***

* * *

4 декември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

Публично изслушване

(сутрешен панел)

5. Изслушване на тема „Поуки, които следва да бъдат извлечени от изборите през 2019 г., и предложения с оглед на дебата относно бъдещето на Европа“

AFCO/9/01937

         Изслушване: презентации и дискусия

(вж. отделната предварителна програма)

* * *

4 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

Публично изслушване

(следобеден панел)

6. Изслушване на тема „Поуки, които следва да бъдат извлечени от изборите през 2019 г., и предложения с оглед на дебата относно бъдещето на Европа“

AFCO/9/01937

         Изслушване: презентации и дискусия

(вж.отделната предварителна програма)

* * *

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         9 декември 2019 г., 18.00–20.30 ч. (Брюксел)

         28 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 29 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност