PDF 169kWORD 272k

 

Výbor pro ústavní záležitosti

 

AFCO(2019)1204_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. prosince 2019, 9:30–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

4. prosince 2019, 9:30–10:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         25. září 2019 PV – PE642.993v01-00

*** Hlasování ***

4. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. listopadu 2019, 17:00

*** Konec hlasování ***

* * *

4. prosince 2019, 10:00–12:30

Veřejné slyšení

(dopolední blok)

5. Slyšení na téma „Zkušenosti získané ve volbách v roce 2019 a návrhy do diskuse o budoucnosti Evropy“

AFCO/9/01937

         Slyšení: prezentace a diskuze

(viz samostatný návrh programu)

* * *

4. prosince 2019, 14:30–18:30

Veřejné slyšení

(odpolední blok)

6. Slyšení na téma „Zkušenosti získané ve volbách v roce 2019 a návrhy do diskuse o budoucnosti Evropy“

AFCO/9/01937

         Slyšení: prezentace a diskuze

(viz samostatný návrh programu)

* * *

7. Různé

8. Příští schůze

         9. prosince 2019, 18:00–20:30 (Brusel)

         28. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 2. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí