PDF 163kWORD 987k

 

Põhiseaduskomisjon

 

AFCO(2019)1204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 9.30–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

4. detsember 2019 kell 9.30–10.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         25. september 2019 PV – PE642.993v01-00

*** Hääletus ***

4. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Vastutav:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. november 2019 kell 17.00

*** Hääletuse lõpp ***

* * *

4. detsember 2019 kell 10.00–12.30

Avalik kuulamine

(hommikune arutlusring)

5. Kuulamine teemal "2019. aasta valimiste õppetunnid ja ettepanekud seoses Euroopa tulevikku käsitleva aruteluga"

AFCO/9/01937

         Kuulamine: ettekanded ja arutelu

(vt eraldi esialgset kava)

* * *

4. detsember 2019 kell 14.30–18.30

Avalik kuulamine

(pärastlõunane arutlusring)

6. Kuulamine teemal "2019. aasta valimiste õppetunnid ja ettepanekud seoses Euroopa tulevikku käsitleva aruteluga"

AFCO/9/01937

         Kuulamine: ettekanded ja arutelu

(vt eraldi esialgset kava)

* * *

7. Muud küsimused

8. Järgmised koosolekud

         9. detsember 2019 kell 18.00–20.30 (Brüssel)

         28. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika