PDF 168kWORD 272k

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2019)1204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 9.30–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)

2019. gada 4. decembrī plkst. 9.30–10.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 25. septembrī PV – PE642.993v01-00

*** Balsošanas laiks ***

4. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 14. novembrī plkst. 17.00

*** Balsošanas beigas ***

* * *

2019. gada 4. decembrī plkst. 10.00–12.30

Publiska uzklausīšana

(rīta sesija)

5. Uzklausīšana par tematu "No 2019. gada vēlēšanām izdarāmie secinājumi un priekšlikumi, ņemot vērā debates par Eiropas nākotni"

AFCO/9/01937

         Uzklausīšana: uzstāšanās un diskusijas

(sk. atsevišķu programmas projektu)

* * *

2019. gada 4. decembrī plkst. 14.30–18.30

Publiska uzklausīšana

(pēcpusdienas sesija)

6. Uzklausīšana par tematu "No 2019. gada vēlēšanām izdarāmie secinājumi un priekšlikumi, ņemot vērā debates par Eiropas nākotni"

AFCO/9/01937

         Uzklausīšana: uzstāšanās un diskusijas

(sk. atsevišķu programmas projektu)

* * *

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 9. decembrī plkst. 18.00–20.30 (Briselē)

         2020. gada 28. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika