PDF 173kWORD 272k

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2019)1204_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

4 grudnia 2019 r., w godz. 9.30 – 10.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         25 września 2019 r. PV – PE642.993v01-00

*** Głosowanie ***

4. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 14 listopada 2019 r., godz. 17.00

*** Koniec głosowania ***

* * *

4 grudnia 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

Wysłuchanie publiczne

(poranna dyskusja panelowa)

5. Wysłuchanie na temat wniosków dotyczących wyborów z 2019 r. i propozycji pod kątem debaty nad przyszłością Europy

AFCO/9/01937

         Wysłuchanie: wystąpienia i debata

(zob. osobny projekt programu)

* * *

4 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Wysłuchanie publiczne

(popołudniowa dyskusja panelowa)

6. Wysłuchanie na temat wniosków dotyczących wyborów z 2019 r. i propozycji pod kątem debaty nad przyszłością Europy

AFCO/9/01937

         Wysłuchanie: wystąpienia i debata

(zob. osobny projekt programu)

* * *

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         9 grudnia 2019 r., w godz. 18.00 – 20.30 (Bruksela)

         28 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności