PDF 193kWORD 277k

 

Výbor pro ústavní záležitosti

 

AFCO(2020)0123_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Čtvrtek 23. ledna 2020, 16:00–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory

* * *

*** Hlasování ***

4. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Zpravodaj:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Příslušný výbor:

 

AFCO

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         Projednání návrhu doporučení a pozměňovacích návrhů (souhlas)

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

*** Konec hlasování ***

* * *

5. Různé

6. Příští schůze

         28. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *

Na základě výsledku schůze výboru AFCO

Neveřejná schůze

Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí