PDF 187kWORD 277k

 

Alkotmányügyi Bizottság

 

AFCO(2020)0123_1

NAPIRENDTERVEZET

Rendkívüli ülés

2020. január 23., csütörtök, 16.00–18.00

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól

* * *

*** Szavazás ***

4. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Előadó:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Illetékes:

 

AFCO

 

 

Vélemény:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         Ajánlástervezet és módosítások megvitatása (egyetértés)

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

*** Szavazás vége ***

* * *

5. Egyéb kérdések

6. Következő ülés(ek)

         2020. január 28., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

* * *

Az AFCO bizottság ülésének eredményét követően

Zárt ülés

Koordinátorok ülése

Utolsó frissítés: 2020. január 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat