PDF 190kWORD 276k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2020)0123_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 23. januára 2020 od 16.00 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

* * *

*** Hlasovanie ***

4. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Spravodajca:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Gestorský výbor:

 

AFCO

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         preskúmanie návrhu odporúčania a zmien (súhlas)

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

*** Koniec hlasovania ***

* * *

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

         28. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Na záver schôdze výboru AFCO

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia