PDF 182kWORD 276k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2020)0123_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 16.00–18.00

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

* * *

*** Omröstning ***

4. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Föredragande:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Ansvarigt utskott:

 

AFCO

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         Behandling av förslag till rekommendation och ändringsförslag (godkännandeförfarandet)

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

*** Omröstningen avslutas ***

* * *

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

         28 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

Efter AFCO-utskottets sammanträde

Inom stängda dörrar

Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 16 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy