PDF 173kWORD 281k

 

 

Alkotmányügyi Bizottság

 

AFCO(2020)0219_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. február 19., szerda, 10.00–12.00  (Koordinátorok ülése)  és 14.30–18.30

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (4B001)

2020. február 19., 10.00–12.00  (Koordinátorok ülése)

Zárt ülés

Koordinátorok ülése

* * *

2020. február 19., 14.30–16.30

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól

4. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. december 4. PV – PE645.019v01-00

         2019. december 9. PV – PE645.034v01-00

5. Az Európai Unió általános költségvetése a 2020-as pénzügyi évre

AFCO/9/02499

         Eszmecsere Pierre Larrouturouval, a Költségvetési Bizottság 2021. évi uniós költségvetésért felelős főelőadójával

6. A 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

AFCO/9/02134

 2019/2213(BUD) 

 

A vélemény előadója:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

Illetékes:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

7. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban – A 2018-2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés

AFCO/9/02093

 2019/2199(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE647.015v01-00

Illetékes:

 

LIBE –

Clare Daly (GUE/NGL)

PR – PE646.996v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

Lehetőség szerint

*** Szavazás ***

8. Európai politikai pártok és alapítványok: iránymutatás polgárok egy csoportjától érkező kérelmek kezelésére

AFCO/9/02409

         Az AFCO bizottság eljárási szabályzattal foglalkozó munkacsoportja által jóváhagyott tervezet ismertetése és elfogadása (megerősítendő)

*** Szavazás vége ***

* * *

2020. február 19., 16.30

9. Eszmecsere Maroš Šefčovič úrral, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnökével

AFCO/9/02497

         Eszmecsere az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti strukturált párbeszéd keretében

* * *

10. Egyéb kérdések

11. Következő ülés(ek)

         2020. március 17., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2020. február 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat